>    home

Verborgen initiatieven zijn als sterren aan het einde van de Melkweg:
stralend, maar onzichtbaar.

Sparkle Foundation maakt ze zichtbaar voor iedereen.

Lees verder

De Sparkle Foundation is opgericht in 2019 om onzichtbare maatschappelijke initiatieven zichtbaarheid te geven. Dit streven komt voort uit het feit dat de landelijk bekende goede doelen veel aandacht krijgen, terwijl juist de wat kleinere, meer regionale initiatieven vaak zorgen voor de smeerolie binnen een gemeenschap. Juist deze hebben baat bij meer zichtbaarheid zodat ze hun werk kunnen uitbouwen. De Sparkle Foundation kiest ervoor om in het bijzonder initiatieven die oog en oor hebben voor het welzijn van mens én dier te ondersteunen. Concreet biedt de stichting projectondersteuning en advisering gericht op het verbeteren van professionaliteit. Daarnaast stelt zij haar eigen netwerk ter beschikking om deuren te openen die anders gesloten zouden blijven.

Ons motto:
“Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen."

Hartelijk dank voor uw donatie!