>    organisatie

Bestuur

Voorzitter

Erica Posma

Directeur-bestuurder Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland

“ Met Sparkle Foundation wil ik bereiken dat de mensen die initiatieven ontplooien gericht op het verbeteren van het welzijn van mens en dier een extra impuls krijgen om succesvol te zijn. Een ander laten stralen, daar wil ik me graag voor inzetten.”

Secretaris

Thomas de Klein

Notaris

Quaestor

Wouter de Vries

Ondernemer, fiscaal adviseur, uitdagingenzoeker
 

“Mijn omvangrijke relatienetwerk kan ik aanboren om enkele van mijn taken binnen Sparkle Foundation, fondsenwerving en het vinden van donateurs, succesvol te maken. Behalve financiële steun bieden we ondersteuning ‘on the job’ en dat maakt deze stichting zo uniek.”

Bestuurslid/founder

Jan Frissen

Directeur- grootaandeelhouder Forza Asset Management

“Als oprichter van Sparkle Foundation heb ik maar één doel: met hart en ziel er zijn en uiteindelijk het verschil maken voor iedereen die we omarmen. We willen eigen levensvatbaarheid creëren zodat we tot in lengte van dagen hoop en ondersteuning kunnen geven aan juist die doelgroepen die maatschappelijk, sociaal en economisch buiten de boot dreigen te vallen.”

Bestuurslid

Marjolein Stallinga-van der Draai

Directeur Toerkoop Reisburo Globus, eigenaar/coach Yoga & More Maastricht

De stichting heeft geen werknemers in dienst en de bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.