>    ons-verhaal

Ons verhaal

In onze maatschappij zetten velen zich onbaatzuchtig in voor de goede zaak. Op kleine en grote schaal worden initiatieven ontplooid om het leven van mens en dier te verbeteren. Een aantal goede-doelen-organisaties lukt het om landelijke bekendheid te genereren. Maar voor andere initiatieven is dat moeilijker en daardoor blijven ze onzichtbaar. Zonde, want ook deze initiatieven kunnen veel betekenen voor mens en dier. 

Sparkle Foundation is opgericht om dit soort onzichtbare initiatieven zichtbaarheid te geven, te laten stralen. Tegelijkertijd zorgt zij ervoor dat zowel mens als dier aan levenskracht winnen en deze uitstralen. Wij doen dat door:

Projectondersteuning

Sparkle Foundation biedt projectondersteuning aan onzichtbare, maar waardevolle initiatieven voor het verhogen van het welzijn van mens en dier. Deze ondersteuning is gericht op het verbeteren van de professionaliteit, zelfredzaamheid en zichtbaarheid van het initiatief.

Advisering

Sparkle Foundation geeft antwoord op vragen als: hoe organiseer je je organisatie zodanig dat ze professioneel, effectief en doelgericht kan gaan werken? Welke hulpmiddelen heb je daarvoor nodig? Welke communicatiemiddelen zet je hierbij in?

Verbinding

Sparkle Foundation boort haar eigen netwerk aan om de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Hierdoor gaan deuren open en krijgt de realisatie van het initiatief de broodnodige impuls.

Verborgen initiatieven zijn als sterren aan het einde van de Melkweg: Stralend, maar onzichtbaar. Sparkle Foundation maakt ze zichtbaar voor iedereen.

Meehelpen?   Lees verder