>    projecten

Er is weer een bijenhotel geplaatst!

15 mei OBS binnenstad Maastricht

Door de vervuiling en omdat er te weinig bloeiende planten in de omgeving zijn, zijn er steeds minder insecten zoals vlinders en wilden bijen. Ze zijn wel erg belangrijk voor ons allemaal en wij willen graag voor ze zorgen. Daarom worden er nieuwe bloemen, struiken aangeplant zoals hier op het schoolplein. Zo kunnen de bijen van de bloemen nectar drinken. De wilde bijen hebben ook een huis nodig. Sommige wilde bijen wonen graag in de grond waar ze zelf tunnels graven, andere wonen graag in een bijenhotel zoals deze die wij hier hebben geplaatst.

Vorig jaar in de winter is al hetzelfde bijenhotel geplaatst in het Stadspark bij de Tapijn. Er zijn nog 8 bijenhotels welke wij overal in de stad gaan plaatsen. Dit hotel is geschonken door Sparkle Foundation en is speciaal zo bedacht voor de bijzondere soorten bijen in Maastricht. Er is een ook vrij plekje waar jullie zelf materiaal kunnen plaatsen.  

De grote mergel bijenhotspot, (een heuveltje met diverse soorten grond en vooral mergel waar de wilde bijen zich graag nestelen) aangelegd door de gemeente aan de Groene Loper in 2020 als een pilotproject, vervult zijn rol als een drukbezochte huisvesting en voedselplek voor wilde bijen én is omarmd door de buurt. Als continuering van dit project zijn door het CNME in 2022 in samenwerking met o.a. de gemeente op diverse locaties in de openbare ruimte 6 kleinere bijenhotspots aangelegd. Deze plekken waar de wilde bijen zich kunnen nestelen zijn verspreid over de stad, deels ingezaaid met wilde planten en gekoppeld met voedselrijke plekken in de omgeving. Na uitvoering van dat project is er helaas een verontreiniging van een deel van de aangebrachte grond bij het mergel geconstateerd. Deze bleek wel ongevaarlijk en wordt nu zorgvuldig hersteld door het CNME. De bijenhotspots locaties worden gedurende dit jaar gemonitord door een ecoloog. Het concept blijft wel al zichtbaar bijdragen aan de biodiversiteit en hier willen wij graag een vervolg aan geven. 

Sinds 2020 wordt een bijenwand aan de Sandersweg deskundig beheerd onder begeleiding van ecologen om dit natuurlijke bijenhotel in stand te houden. Dit project is gevolg van de samenwerking tussen de gemeente, het CNME en Bodemzorg met hulp van vrijwilligers. 

In samenwerking met het Stadsbeheer worden dit jaar nieuwe locaties geïnventariseerd waar minder intensief gemaaid kan worden, en maaisel afgevoerd wordt om te kunnen verschralen en zo biodiversiteit te stimuleren.

Vorig jaar in de winter is al hetzelfde bijenhotel geplaatst in het Stadspark bij de Tapijn. Er zijn nog 8 bijenhotels welke wij overal in de stad gaan plaatsen. Dit hotel is geschonken door Sparkle Foundation en is speciaal zo bedacht voor de bijzondere soorten bijen in Maastricht.

Bijenhotel 2023