>    help-mee

Help mee en maak een ander blij!

Wilt u een bedrag doneren?
Dat kan op NL 29 SNSB 078 550 28 23 t.n.v. Sparkle Foundation.

Vanaf 1 januari 2022 is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een
''algemeen nut beogende instelling'' (ANBI).